سالنهای اجرا

پلاتو آفتاب (بندرعباس)

میدان صادقیه، پلاتو آفتاب

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
پلاتو آفتاب سالن

سالن ورزشی پیام نور (بستک)

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
بستک سالن بالکن بالکن

سالن فجر (بندرعباس)

روبروی شهرداری مرکزی، خیابان ورزش

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
سالن فجر A
 

جایگاه

تعداد صندلی: