سالن چند منظوره خیبر (پارسیان)

سالن چند منظوره خیبر (پارسیان)

آموزش و پرورش پارسیان - سالن چند منظوره خیبر

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
سالن چند منظوره خیبر همکف
 

جایگاه

تعداد صندلی: