سالن فجر (بندرعباس)

سالن فجر (بندرعباس)

روبروی شهرداری مرکزی، خیابان ورزش

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
سالن فجر A
 

جایگاه

تعداد صندلی: