سالن اصلی تئاتر شهر (تبریز)

سالن اصلی تئاتر شهر (تبریز)

میدان دانشسرا، سالن اصلی تئاتر شهر تبریز

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
سالن تربیت سالن تربیت
 

جایگاه

تعداد صندلی: