سالن پتروشیمی (تبریز)

سالن پتروشیمی (تبریز)

بلوار استاد شهریار، سالن پتروشیمی تبریز

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
سالن پتروشیمی تبریز همکف بالکن
 

جایگاه

تعداد صندلی: