سالن غدیر (بندرعباس)

سالن غدیر (بندرعباس)

رسالت جنوبی، خیابان حکمت

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
سالن غدیر بندرعباس همکف بالکن
 

جایگاه

تعداد صندلی: