سالن تلاش (کرمان)

سالن تلاش (کرمان)

کرمان، چهارراه کار، جنب اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، سالن تلاش

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
سالن تلاش کرمان همکف
 

جایگاه

تعداد صندلی: