سالن همایش شهرک ملی گاز (بندرعباس)

سالن همایش شهرک ملی گاز (بندرعباس)

بلوار دانشگاه، شهرک ملی گاز

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
سالن همایش شهرک ملی گاز سالن
 

جایگاه

تعداد صندلی: