کانون پرورش فکری بندرعباس (بندرعباس)

کانون پرورش فکری بندرعباس (بندرعباس)

بندرعباس، خیابان آیت الله غفاری (شهناز)، جنب درمانگاه بعثت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
کانون پرورش فکری بندرعباس سالن
 

جایگاه

تعداد صندلی: