پلاتو آفتاب (قدیم) (بندرعباس)

پلاتو آفتاب (قدیم) (بندرعباس)

میدان صادقیه

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
پلاتو آفتاب سالن راه پله
 

جایگاه

تعداد صندلی: