تالار حافظ (شیراز)

تالار حافظ (شیراز)

شیراز، تالار حافظ

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
تالار حافظ A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 E VIP
 

جایگاه

تعداد صندلی: