سالن سينما شهر تماشا (کرمان)

سالن سينما شهر تماشا (کرمان)

کرمان، بلوار شهید عباسپور، میدان شورا، سینما شهر تماشا

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
سینما شهر نمایش همکف
 

جایگاه

تعداد صندلی: