سالن های اجرا

سالن همایش شهرک فجر (بندرعباس)

بلوار دانشگاه، شهرک ملی گاز (فجر)

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
سالن همایش شهرک ملی گاز (بندرعباس) A B C D E

فرهنگسرای سیمرغ شهرستان نیشابور (نیشابور)

نیشابور - خیابان سیمرغ - جنب بوستان سیمرغ

براي نمايش صندلي هاي هر جايگاه روي آن کليک کنيد
فرهنگسرای سیمرغ همکف راست چپ
 

جایگاه

تعداد صندلی: