تغییر تاریخ نمایش موزیکال باب اسفنجی بندرعباسآی‌بلیت

نمایش موزیکال باب اسفنجی در شهر بندرعباس به تاریخ 14 اسفندماه 97 موکول شد.

305 روز قبل


نمایش موزیکال باب اسفنجی در شهر بندرعباس به تاریخ 14 اسفندماه 97 موکول شد.
ضمن پوزش بابت تغییر تاریخ به اطلاع میرساند عزیزانی که بلیت تهیه کرده بودند با همان بلیت تاریخ قبل میتوانند حضور پیدا کنند و نیاز به چاپ مجدد بلیت نیست.