تغییر تاریخ نمایش موزیکال باب اسفنجی بندرعباسآی‌بلیت

نمایش موزیکال باب اسفنجی در شهر بندرعباس به تاریخ 14 اسفندماه 97 موکول شد.

1 سال و 3 روز پیش


نمایش موزیکال باب اسفنجی در شهر بندرعباس به تاریخ 14 اسفندماه 97 موکول شد.
ضمن پوزش بابت تغییر تاریخ به اطلاع میرساند عزیزانی که بلیت تهیه کرده بودند با همان بلیت تاریخ قبل میتوانند حضور پیدا کنند و نیاز به چاپ مجدد بلیت نیست.