استقبال مردم بندرعباس از نمایش خيال انگيز سيندرلاآی‌بلیت

استقبال مردم بندرعباس از نمایش خيال انگيز سيندرلا

97 روز قبل


نمایش خیال انگیز سیندرلا برداشتی از اثر والت دیزنی به نويسندگی و كارگردانی ساينا اميری محصول ققنوس تئاتر از ١٧ تا ٢١ آذر ماه به عنوان يك تئاتر مستقل در تالار بزرگ شهید آوينی بندرعباس بروی صحنه رفت كه با استقبال تماشگران مردمي مواجه گرديد.
نمايش سيندرلا با نگاهي به ترويج فرهنگ و لباس بومي  داراي زير ساختی محكم و تخصصی در نگارش نمايشنامه است كه نويسنده با زيبايی خاص دو فرهنگ متفاوت اقليمی را در كنار هم قرار داده كه براي مخاطب بسيار دلنشين و جذاب است.
سيندرلا با تيمی متشكل از ٣٠ نفر متخصص در حرفه و سمت خود توانست شب های زيبايی را برای مخاطبين خود به يادگار بگذارد و اينك ركورد دار تعداد تماشاگر در استان هرمزگان شود.
اينك بايد منتظر اتفاقات خوب در تئاتر استان بود و چه بسا استقبال تماشاگران مردمي بهتر و بيشتر .