تغییر تاریخ نمایش موزیکال باب اسفنجی بندرعباسآی‌بلیت

نمایش موزیکال باب اسفنجی در شهر بندرعباس به تاریخ 25 اسفندماه 96 موکول شد.

1 سال و 140 روز پیش


نمایش موزیکال باب اسفنجی در شهر بندرعباس به تاریخ 25 اسفندماه 96 موکول شد.
ضمن پوزش بابت تغییر تاریخ به اطلاع میرساند عزیزانی که بلیت تهیه کرده بودند با همان بلیت تاریخ قبل میتوانند حضور پیدا کنند و نیاز به چاپ مجدد بلیت نیست.