از خواجه امیری‌ها در بندرعباس استقبال نشد!آی‌بلیت

کنسرت خواجه امیری‌ها در بندرعباس یک سانس برگزار شد!

1 سال و 18 روز پیش


بعد از 25 سال استاد ایرج در بندرعباس به روی صحنه رفت که متاسفانه بدلیل حجم بالای برگزای کنسرت های بی رویه در این شهر تنها یک سانس استقبال شد!
تابستان امسال نیز احسان خواجه امیری در کنسرت 27ام مرداد خودش در بندرعباس مورد استقبال قرار نگرفت و این اجرا فقط در یک سانس برگزار شد.
گویا مسئولین مربوط هیچ خط قرمزی برای کنسرت های تکراری بندرعباس تعیین نکرده اند و یا به آن دیگر عمل نمیکنند!