از خواجه امیری‌ها در بندرعباس استقبال نشد!آی‌بلیت

کنسرت خواجه امیری‌ها در بندرعباس یک سانس برگزار شد!

2 سال و 166 روز پیش


بعد از 25 سال استاد ایرج در بندرعباس به روی صحنه رفت که متاسفانه بدلیل حجم بالای برگزای کنسرت های بی رویه در این شهر تنها یک سانس استقبال شد!
تابستان امسال نیز احسان خواجه امیری در کنسرت 27ام مرداد خودش در بندرعباس مورد استقبال قرار نگرفت و این اجرا فقط در یک سانس برگزار شد.
گویا مسئولین مربوط هیچ خط قرمزی برای کنسرت های تکراری بندرعباس تعیین نکرده اند و یا به آن دیگر عمل نمیکنند!