اجراهای فعال

سالن اجرا: پلاتو آفتاب   ( بندرعباس )
تاریخ اجرا: 28 دی 95 تا 03 بهمن 95
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 13,000 تا 20,000 تومان
سالن اجرا: تالار شهید آوینی   ( بندرعباس )
تاریخ اجرا: 06 بهمن 95
ساعات اجرا: 20
قیمت: از 40,000 تا 100,000 تومان

با آی‌بلیت همراه باشید

مرور اخبار گذشته