اجراهای فعال

سالن اجرا: تالار شهید آوینی   ( بندرعباس )
تاریخ اجرا: 19 آذر 95
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 40,000 تا 80,000 تومان
سالن اجرا: تالار شهید آوینی   ( بندرعباس )
تاریخ اجرا: 02 دی 95
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 40,000 تا 90,000 تومان
فروش آنلاین بسته می‌باشد

با آی‌بلیت همراه باشید

مرور اخبار گذشته